Oferta

Jakie usługi oferujemy?

Księgi rachunkowe

Zakres usług podstawowych:

Zakres usług dodatkowych:

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Zakres usług podstawowych:

Ryczałt Ewidencjonowany

Zakres usług podstawowych:

Kadry i Płace

Zakres usług podstawowych:

Dodatkowe rozliczenia i usługi